U bent hier: Home woordenboek mechanisch ontsluiten

mechanisch ontsluiten


[definitie]
Om hout tot de voor de papierproductie noodzakelijke pulp te verwerken, moeten de houtvezels worden ontsloten. Dat kan via mechanische pulpproductie of via chemische ontsluiting.

[toelichting]
Er bestaan verschillende methodes om via mechanische processen de houtvezel te winnen.
De eerste ontsluitingsvorm is houtslijp.
De tweede ontsluitingsvorm is drukslijp.
De derde ontsluitingsvorm is thermoslijp.
De vierde ontsluitingsvorm is RMP, refiner mechanical pulp.
De vijfde ontsluitingsvorm is CRMP, chemical refiner mechanical pulp.
De zesde ontsluitingsvorm is TMP, thermo mechanical pulp.
De zevende ontsluitingsvorm is CTMP, chemi thermo mechanical pulp.
En daarnaast is er nog het semi-chemicalproces.
Mechanisch gewonnen houtvezels vormen de grondstof voor houthoudend papier, omdat de ongebleekte houtvezels nog vrij veel lignine bevatten.

[milieueffect]
De methode van mechanische pulpproductie van houtvezels heeft een hoge opbrengst, van rond de 95%. Voor mechanische pulpproductie is meer energie nodig dan voor chemische ontsluiting. Chemische ontsluiting levert een sterker product op doordat de vezels meer intact gelaten worden. Mechanisch ontsluiten resulteert in relatief korte vezels. De lignine in het hout blijft ook aanwezig. Door de aanwezigheid van lignine vergeelt en veroudert houthoudend papier sneller en zal dus eerder vervangen moeten worden.

PRINT DEZE PAGINA - © papierpraat / Webmaster